Polityka prywatności

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym informuję, że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązywaniem na terenie Polski od dnia 25 maja 2018 r. OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), działając na podstawie art. 6 ust. 1, pkt b, d i f, art. 7 i art. 13 ust. 1 i ust. 2, jako Administrator Państwa Danych osobowych informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Producent Wpustów i klinów KOMET s.c., ul. Główna 1, 58-530 Kowary
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz marketingu własnego firmy np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie wykonywanych usług,
  3. dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego podmiotu zewnętrznego,
  4. dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody,
  5. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych na podst. art. 6 ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko, telefon, e-mail, nazwa firmy, siedziba firmy), są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług firmy.

Ponadto informuję, że każdy, kto udostępnił swoje dane osobowe, ma prawo do:

  1. dostępu do udostępnionych danych osobowych oraz ma prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Informuję jednocześnie, że podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług.

ZGODA KLIENTA

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z powyższymi informacjami oraz je zrozumiałam/łem i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.; Producent Wpustów i Klinów KOMET s.c. z siedzibą w Kowarach przy ul. Głównej 1 w celu realizacji zamówienia oraz w celach promocyjnych.

Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).